kaynak nedir?
sınıflandırma ve
çeşitleri

Metalde Estetik Var…

Devamı

KAYNAK NEDİR?

Aynı cins veya farklı cins metalleri ek tel kullanılan veya kullanılmayarak ısı ve basınç altında yapılan birleştirmeye kaynak denir. Ülkemizde ilk metal kaynakları 1920 yılında _İstinye ve Gölcük tersanelerinde kullanılmış olmakla birlikte, ciddi ve planlı ilk başlangıç o zamanki adı ile Eskişehir Vagon Fabrikaları, bugünkü adıyla Tülomsaş olan işletmede 1936 yılında makina mühendisi olarak görev yapan Nüvit Osmay’ın, görevli olarak Almanya’ya gitmesi ve dönüşünde beraberinde jenaratör tip kaynak makinası ile usta öğretici sıfatıyla bir teknisyen getirip eğitim ve uygulamalara başlaması ile oluşmuştur.

Kaynağın sınıflandırılması

 • Amaca Göre Metal Kaynakları

– Birleştirme kaynakları                  – Dolgu kaynakları

 • Uygulama Şekline Göre Metal Kaynakları

– El (manuel) kaynakları         – Yarı mekanize kaynaklar

– Tam mekanize kaynaklar     – Otomatik kaynaklar (robot)

Kaynak işlemi öncesi; Malzeme cinsi seçimi, kaynak malzemesi ve ekipmanının seçimi, kaynak işlemi ve pozisyonlarını planlama, temizlik, kaynak ağzı seçimi ve açılması, seçilen kaynak malzemesinin kurutulması vb işlemleri, kaynak edilecek parçanın ön tav işleminin tespiti, varsa uygulanmasına yönelik hazırlıklar ve uygulanması, kaynak personelinin yeterliliğinin gözden geçirilmesi, kaynak sırasında uygulanacak parametrelerin seçimi, vb. konuları kapsamaktadır.

 

Kaynak işlemi sırasında; Seçilen plana göre kaynak işlem sırasını ve pozisyonları uygulama, kaynak akımı (amper) ve/veya kaynak gerilimi (volt) ayarlama, elektrod veya torç çalışma açısını ayarlama, ark veya serbest tel boyu ayarı, ilerleme hızı, elektrod veya torç hareketleri, pasolar arası sıcaklıkların ayarlanması, gerekli durumlarda metod kaynak uygulamaları, yine gerekli durumlarda kaynak dikişlerinin çekiçlenmesi, kaynak başlangıç ve kaynak sonu (krater) hatalarının oluşmaması için tekniklerin uygulanması, ark üflemesi gibi sorunları gözlemlemek ve tedbirlerini almak vb. gibi konuları kapsamaktadır.

 

Kaynak işlemi sonunda; Kaynak edilen ana malzemeye ve i_ parçasının çalı_aca_ı ortamdaki özelliklerine göre bazen kaynaklı parçanın yavaş bazen de hızlı soğutulması, gerekli durumlarda kaynak dikişlerinin uygun ekipman ve yöntemle çekiçlenmeleri gerekir. Örtülü elektrod kaynakları uygulamalarında kaynak dikişi üzerinde oluşacak cürufun soğumadan kırılmaması, gazaltı kaynaklarında (TIG, MIG/MAG) kaynağın torç üzerindeki tetik marifeti ile sonlandırılıp, torçdaki gazın bir süre daha sıcak kaynak metalini koruması amacı ile hemen parçadan uzaklaştırılmaması vb. gibi konuları kapsamaktadır.

Unutulmamalıdır ki metrelerce ve tonlarca metal malzeme kullanılarak inşa edilen kaynaklı bir konstrüksiyon, örneğin bir gemi, hatalı olan küçük bir kaynak hatası nedeni ile derin denizlerin tabanında yatıyor olabilir. Tıpkı 2. Dünya Savaşı döneminde tamamı kaynaklı olarak inşa edilen Liberty tipi gemilerin 232 adedinin okyanusun derinliklerinde kaynaklı işlemin hatasından dolayı yatıyor olması gibi.

KAYNAK ÇEŞİTLERİ

 • Örtülü elektrot ark kaynağı
 • Toz Altı Kaynağı
 • Enerji ve ışın Kaynakları
 • Katı Hal Kaynak Yöntemleri
 • TIG Kaynağı
 • Gaz altı Kaynağı
 • Özlü telle ark kaynağı
 • Elektrik direnç kaynağı
 • Oksi-Asetilen kaynağı
ÇAĞRI GRUP

çağrı proje çelik